พนักงานต้อนรับ Guest Service Agent

พนักงานต้อนรับ Guest Service Agent

พนักงานต้อนรับ Guest Service Agent

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 03b725e24491a97371eaecbcc4918cea@example.com


Night Manager

คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
2.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
3.อายุ 22-30 ปี
4.หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.บริษัทฯให้โอกาสบัณฑิตจบใหม่ที่มีความสามารถทางด้านภาษา

สวัสดิการ
1.ค่าบริการ (Service Charge)
2.คูปอนอาหารฟรี
3.ยูนิฟอร์ม+ซักรีด
4.สวัสดิการพื้นฐานอื่นๆตามที่บริษัทฯกำหนด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 03b725e24491a97371eaecbcc4918cea@example.com

บริษัท ธนาทิพย์ 456 จำกัด (ยูดีทาวน์อุดร)

เลขที่ 55 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

456
โพสต์โดย
456