พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล piyapon_tnt@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี
ช่างเทคนิค

บริษัท ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่ตั้ง :: 82/37 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ :: 40000

โทรศัพท์ ::  043-466-317, 087-3569613  เวลาทำการ 8.30 น. – 17.30 น.

Email :: piyapon_tnt@hotmail.com

ติดต่อ :: ปิยะพร  อุปลีพันธุ์

 

1.       ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี

จำนวน :  1 อัตรา

เพศ : หญิง

อายุ : 25-40 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี ในด้านบัญชี-การเงิน หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

1.       มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

2.       มีความรู้ ความเข้าใจด้านบัญชี ภาษี และการเงิน

3.       มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี

4.       มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเฉพาะสายงานธุรกิจก่อสร้าง

5.       สามารถสรุปรายการบัญชี จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผ่านอินเตอร์เน็ตได้

6.       สามารถใช้ E-mail และ Line ได้ดี

7.       สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

8.       สามารถทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้

9.       สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

10.    มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน

11.    มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้

——————————————————————————————————————————

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทางอีเมล ส่งResume สมัครงานมาที่ Email: piyapon_tnt@hotmail.com

2. สมัครด้วยตนเอง ที่ เลขที่ 82/38 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

เวลาเปิด-ปิด 08.30 น. – 17.30 น.

ติดต่อสอบถาม 043-466-317, 087-3569613

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล piyapon_tnt@hotmail.com

บริษัท ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

82/37 หมู่ที่ 6 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.มืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

pompam
โพสต์โดย
pompam