โพร์แมน/เซอร์เวย์, พนักงานขับรถสิบล้อพ่วง, พนักงานขับรถบดล้อยาง, ขับรถบดล้อเหล็ก, พนักงานขับรถเกรด, พนังานขับรถบรรทุกน้ำ, พนักงานขับรถแบคโฮ, พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)

โพร์แมน/เซอร์เวย์, พนักงานขับรถสิบล้อพ่วง, พนักงานขับรถบดล้อยาง, ขับรถบดล้อเหล็ก, พนักงานขับรถเกรด, พนังานขับรถบรรทุกน้ำ, พนักงานขับรถแบคโฮ, พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)

โพร์แมน/เซอร์เวย์, พนักงานขับรถสิบล้อพ่วง, พนักงานขับรถบดล้อยาง, ขับรถบดล้อเหล็ก, พนักงานขับรถเกรด, พนังานขับรถบรรทุกน้ำ, พนักงานขับรถแบคโฮ, พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานขับรถเกรด

ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ(เซอร์เวย์)

วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ
1.สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา
2.คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน
3.กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
4.จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และหลักฐานอ้างอิงสำหรับงานโครงสร้างทั้งหมดในหน่วยงาน และทำเครื่องหมายข้อมูลสำหรับงานสถาปัตย์ และงานที่ทำเสร็จแล้ว
5.จัดหาข้อมูลให้ผู้รับเหมาย่อย และผู้รับเหมาหลักตามข้อตกลงในสัญญา
6.จัดหาข้อมูลของภาพวาด, แบบตามที่สร้างจริง
7.ติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือจุดหักเหของการทำงานชั่วคราว หรืองานถาวร
8.เก็บรักษาแฟ้มข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อจะเตรียมข้อมูลในการสำรวจ
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถสิบล้อเดี่ยว/พ่วง

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป
– มีความขยัน อดทน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบดล้อยาง

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบดล้อเหล็ก

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถเกรด

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถแบคโฮ

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ตำแหน่ง : พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)

คุณสมบัติ

–  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ

– ซ่อมบำรุงรักษา รถ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับงานซ่อมถนน

– งานไฟฟ้ารถยนต์ ระบบไฮดรอลิค เบรกลมช่วงล่าง งานเชื่อม

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260