เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

เจ้าหน้าที่บุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขับรถเกรด

1.การจัดทำเงินเดือน พนักงาน
2.การบันทึกประวัติพนักงาน การเก็บบันทึกลายนิ้วมือ
3.สวัสดิการพนักงาน
4.งานประกันสังคม
5.งานภาษีส่วนบุคคล
6.การทำหนังสือ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
7.การทำหนังสือสัญญาจ้างทดลองงานและปรับประจำ
8.การสรรหา / คัดเลือก
9.ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260