เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

คุณสมบัติ
–  เพศ ชาย/หญิง
–  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขา บัญชี
–  มีความระเอียดรอบคอบ มีความรู้พื้นฐานงานด้านบัญชี
–  มีประสบการณ์งานบัญชีไม่ต่ำกว่า 1 ปี
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ,ERP, Express
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักบัญชี
– ดูแลและตรวจสอบเอกสารชุดสำคัญจ่ายของ Supplier และของผู้รับเหมาส่งให้สำนักบัญชี
– สรุป ภงด.3,ภงด.53 ของแต่ละเดือน ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
– เช็คความถูกต้อง ตรวจสอบ และติดตาม Statement ใบเสร็จ เงินกู้ธนาคารของทุกบริษัทฯ และทุกธนาคารเพื่อเก็บเข้าแฟ้มก่อนส่งสำนักบัญชี
– ปฏิบัติงานและจัดทำ 5 ส.ของแผนกบัญชีให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260