วิศวกรสนาม (โยธา) ,เจ้าหน้าที่ธุรการ ,พนักงานซ่อมบำรุง,พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

วิศวกรสนาม (โยธา) ,เจ้าหน้าที่ธุรการ ,พนักงานซ่อมบำรุง,พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

วิศวกรสนาม (โยธา) ,เจ้าหน้าที่ธุรการ ,พนักงานซ่อมบำรุง,พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

พนักงานขับรถเกรด

ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม (โยธา)
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.)
– มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (ในการบริหารวางแผนและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่นงานก่อสร้างถนน, สะพาน, เป็นต้น)

หน้าที่รับผิดชอบ
– กำกับ ดูแล และรับผิดชอบงานวิศวกรสนาม
– ทำแผนงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลกับ Master Plan
– รายงานความคืบหน้าในเชิงวิศวกรรม
– ดูแลงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
– ควบคุมคุณภาพงานร่วมกับ OE
– ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรม
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการโปรแกรม Ms-Office
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ
– จัดทำงานเอกสารต่างๆในแผนก
– จัดทำรายงานต่างๆ และรวบรวมจัดเก็บเอกสาร
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขา ช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่รับผิดชอบ
-ตรวจเช็คเครื่องจักร ตามเอกสารใบแจ้งซ่อม
-รายงานผลการตรวจเช็คเครื่องจักร
-จัดทำสรุปใบรายการแจ้งซ่อม รายการสั่งอะไหล่
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามอาการ
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน ตามแผนงาน
-เดินทางไปซ่อมเครื่องจักรและบริการหน้างาน ที่ได้รับการแจ้งซ่อม
-ดำเนินการอนุมัติเบิกอะไหล่ อุปกรณ์ Part ต่างๆ ในการซ่อมบำรุง
-รายงานผลการปฏิบัติงานหลังดำเนินการซ่อมบำรุงให้วิศวกรทราบ
หมายเหตุ**ซ่อมบำรุงเครื่องจักร รถทำถนน เช่น รถบด รถเกรด รถปูยาง รถสิบล้อ เป็นต้น

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260