เจ้าหน้าที่ประมูลงาน

เจ้าหน้าที่ประมูลงาน

เจ้าหน้าที่ประมูลงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี.ทุกสาขา
– ใช้โปรแกรม Photoshop ได้
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ
– เปิดประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
– จัดทำหนังสือเอกสารยืนยันราคา
– จัดทำเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับหนังสือราชการ
– จัดทำตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
– จัดทำรายงานต่างๆ
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260