ช่างสำรวจ(เซอร์เวย์)

ช่างสำรวจ(เซอร์เวย์)

ช่างสำรวจ(เซอร์เวย์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญาตรี สาขาช่างสำรวจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ
1.สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา
2.คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน
3.กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
4.จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และหลักฐานอ้างอิงสำหรับงานโครงสร้างทั้งหมดในหน่วยงาน และทำเครื่องหมายข้อมูลสำหรับงานสถาปัตย์ และงานที่ทำเสร็จแล้ว
5.จัดหาข้อมูลให้ผู้รับเหมาย่อย และผู้รับเหมาหลักตามข้อตกลงในสัญญา
6.จัดหาข้อมูลของภาพวาด, แบบตามที่สร้างจริง
7.ติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือจุดหักเหของการทำงานชั่วคราว หรืองานถาวร
8.เก็บรักษาแฟ้มข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อจะเตรียมข้อมูลในการสำรวจ
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260