IT Support

IT Support

IT Support

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ
– ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอิเลคทรอนิกส์ หรือวัสดุ ทางด้านเทคโนโลยี
– อัปเดทเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้อยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
– ดูแลเครื่องมือทางด้านเทคนิคต่างๆให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
– ดูแลระบบ Network,Sever,Mail
– จัดทำและบำรุงรักษา Hardware และ Software
– ให้คำปรึกษา กับผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260