วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานขับรถเกรด

วุฒิการศึกษา  ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่รับผิดชอบ
-ควบคุมตรวจสอบการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรก่อนดำเนินการ
-ปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมรับทราบใบแจ้งซ่อม
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามอาการ
-ประสานงานจัดซื้ออะไหล่ สอบราคา จัดหาSupplier เพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ที่ต้องการใช้งาน
-ตรวจเช็คStock อะไหล่ อุปกรณ์Partอะไหล่
-แก้ปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน
-รายงานผลการปฏิบัติงาน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260