หัวหน้าฝ่ายบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานขับรถเกรด

รู้งาน HR ทั้งระบบ

สามารถวางแผนงานด้านบริหารบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหาร

จัดทำแผนงานประจำปี

จัดทำคู่มือการปฐมนิเทศน์พนักงานปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260