วิศวกรออฟฟิศ

วิศวกรออฟฟิศ

วิศวกรออฟฟิศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานขับรถเกรด

1.ตรวจสอบเอกสาร
– วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา
– สัญญาจ้าง/แบบคู่สัญญา/BOQ
– แยกประเภทงาน
–  งานประมูล
– งานตกลงจ้าง

2.ถอดปริมาณวัสดุหาต้นทุน
–  ราคาประมาณต้นทุนก่อสร้าง
งานประมูล ( Cost Estimate )
– ราคาต้นทุนควบคุมงานก่อสร้าง
งานตกลงจ้าง ( Cost Control )

3. ประมาณการต้นทุน ประมาณจาก
เอกสารแบบโครงการ                                                                                                                                         – การคำนวณ ใช้หลักการคำนวณให้
เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
– จัดทำเอกสารควบคุมต้นทุน
(Cost Control)
4. ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ
– การซื้อของ
– การเปิดค่าจ้าง
– แผนในการนำวัสดุเข้า
– ตรวจสอบร่วมกับจัดซื้อถึงปริมาณ
วัสดุคงเหลือ(check stock)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260