สโตร์

สโตร์

สโตร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kh.tit.hr@tit-electronics.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี
สโตร์

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 23-35 ปี
2. จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. สามารถยกของหนักได้
4. มีใบขับขี่รถยนต์

เอกสาร

1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาใบขับขี่
6. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kh.tit.hr@tit-electronics.com

บริษัท ที.ไอ.ที.อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

ผลิตชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์

TITKHONKAEN
โพสต์โดย
TITKHONKAEN