เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล setthong@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

มีค่าคอมมิชชั่น ตามยอดขาย

สวัสดิการ : ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ยูนิฟอร์มพนักงาน
คุณสมบัติ
– ชาย /หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
– วุฒิ ปวช. ถึงปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านการขาย และงานบริการลูกค้า
– มีรถยนต์ ส่วนตัว (รถกระบะ) และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
– สามารถเดินทาง และทำงานนอกสถานที่ได้
– มีทักษะเจรจาต่อรองและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
– มีทักษะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตัดสินใจทำงานเป็นทีม
– มีโทรศัพท์ Smart phone และมีความเชียวชาญในการใช้สื่อโซเชียว

รายละเอียดงาน
– วางแผนการขาย เข้าพบกลุ่มฐานลูกค้าเดิมเสนอขายสินค้า และรู้จักพื้นที่ จ.ขอนแก่น
– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กร
– สรรหาลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติม และรายงานการทำงานระหว่างวัน
– จัดทำสรุปรายงานการขายทุกสิ้นวัน
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัครงาน
– Resume หรือ CV
-รูปถ่าย
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาใบขับขี่รถยนต์
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– วุฒิการศึกษา
– มีคนค้ำประกันงาน 1 คน
เอกสารคนค้ำประกันงาน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สัญญาค้ำประกันงาน ( รับที่บริษัท)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล setthong@hotmail.com

บริษัท ที แอดวานซ์ จำกัด

567 หมู่ 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ketsarin-wannaphong
โพสต์โดย
ketsarin-wannaphong