นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Back-end developer (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญา)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Back-end developer (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญา)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Back-end developer (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญา)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล phinitnan.c@tcc-technology.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น

นักวิเคราะห์ระบบซอฟต์แวร์ (System Analyst)

สวัสดีครับ ทางบริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด บริษัทในเครือไทยเบฟ กำลังรับสมัครพนักงานเพื่อประจำที่ขอนแก่น ข้อมูลตำแหน่งมีดังนี้ครับ

ตำแหน่ง: Back-end developer

สถานที่: ประจำ จ.ขอนแก่น

ลักษณะงาน: ประจำ/สัญญา

เงินเดือน: ตามตกลง

สวัสดิการ:

 • ตามที่กฎหมายกำหนด
 • การฝึกอบรม
 • คอมพิวเตอร์ประจำตำแหน่ง
 • โบนัสประจำปี (พนักงานประจำ)

ความต้องการ

 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ถ้ามีประสบการณ์การเขียนภาษา NodeJS, Golang จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจการรับส่งข้อมูล ระหว่าง Front-end และ Backend เช่น Restful, JSON เป็นต้น
 • พื้นฐาน หรือประสบการณ์ การใช้งานฐานข้อมูล SQL เช่น MySQL, Postgres หรือ NoSQL เช่น MongoDB
 • สามารถใช้ Git และ Gitlab ได้
 • สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ความรับผิดชอบ

 • พัฒนา Back-end API, Batch process ฯลฯ ตามความต้องการของบริษัท
 • ทำการทดสอบในเบื้องต้น (Unit test)
 • หาปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดีขึ้น
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่พัฒนาขึ้น

สนใจส่งใบสมัคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่

อีเมล: [email protected]

โทร: 0613964647

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล phinitnan.c@tcc-technology.com

บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด
phinitnan-chanasabaeng
โพสต์โดย
Phinitnan Chanasabaeng