เจ้าหน้าที่ประสานงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tjaras@gmail.com

Loading

ที่ปรึกษาการผลิต / การตลาด

บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราเห็นปัญหาของผู้ประกอบการในภาคอีสานที่มีปัญหาแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ทำให้เรามุ่งพัฒนาระบบ เพื่อช่วยผู้ประกอบการชาวอีสานให้ก้าวหน้า อย่างยั่งยืน ต้องการที่ปรึกษามาร่วมภารกิจการพัฒนาธุรกิจภาคอีสานให้ก้าวหน้าร่วมกัน  โดยเรามีสำนักงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน(ขอนแก่น) และมีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติ

– การศึกษาปริญญาตรี

– มีทักษะการสื่อสารที่ดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานได้ดี เช่น Office, Google Docmument, Canva, LineOA, Facebook

 

 

ความรับผิดชอบ

– ประสานงานลูกค้า การจัดเตรียมเอกสาร

– จัดทำเอกสารการทำงาน

– เตรียมการจัดอบรม การประชุม

สวัสดิการ

– การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างสม่าเสมอ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tjaras@gmail.com

บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริการให้คำปรึกษา และจัดอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

jaras-patoomnakul
โพสต์โดย
Jaras Patoomnakul