ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการผลิตและการจัดการ

ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการผลิตและการจัดการ

ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการผลิตและการจัดการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tjaras@gmail.com

Loading

ที่ปรึกษาการผลิต / การตลาด

บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราเห็นปัญหาของผู้ประกอบการในภาคอีสานที่มีปัญหาแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ทำให้เรามุ่งพัฒนาระบบ เพื่อช่วยผู้ประกอบการชาวอีสานให้ก้าวหน้า อย่างยั่งยืน ต้องการที่ปรึกษามาร่วมภารกิจการพัฒนาธุรกิจภาคอีสานให้ก้าวหน้าร่วมกัน  โดยเรามีสำนักงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน(ขอนแก่น) และมีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติ

– การศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการหรือเทียบเท่า

– มีประสบการณ์ในการพัฒนางาน QCC, Kaizen

– มีความเข้าใจแนวคิดการผลิตแบบลีน

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานได้ดี เช่น Office, Google Docmument,

 

ความรับผิดชอบ

– ติดตามที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำสถานประกอบการ

– ประสานงาน ติดตามงานที่ทางที่ปรึกษาได้มอบหมายแก่สถานประกอบการ

– ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการในการพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมาย

– จัดทำเอกสารการทำงาน เช่น ใบรายงานการให้คำปรึกษา รายงานดัชนีวัดผลการทำงาน

– เตรียมการจัดอบรม การประชุม

– งานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน วันจันทร์- เสาร์ 8:30-17:00

สถานที่ทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tjaras@gmail.com

บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริการให้คำปรึกษา และจัดอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

jaras-patoomnakul
โพสต์โดย
Jaras Patoomnakul