QA  Call center (ประจำขอนแก่น)

QA  Call center (ประจำขอนแก่น)

QA  Call center (ประจำขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล palintorn.so@inet.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

QA  Call center (ประจำขอนแก่น)

QA  Call center

อายุ 22 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบไฟล์เสียงสนทนาเพื่อประเมินการให้บริการของ Call Center
• ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาและข้อผิดพลาดของพนักงานที่ส่งผลต่อการให้บริการ และประสานกับทีม Lead เพื่อวางแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รายงานคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบ
• จัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆในการให้บริการเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ง่ายและถูกต้อง
• จัดอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• บันทึกข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเมินผลหลังดำเนินแผน และนำเสนอ เพื่อปรับปรุงการทำงาน/การบริการที่ดีขึ้น
• จัดทำ Report เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูล รายงานผู้บริหาร
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ email : [email protected]

ติดต่อสอบถามโทร 065-5124590

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล palintorn.so@inet.co.th

บริษัท ทอล์คทูมี จำกัด

786 ม.2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

palintorns
โพสต์โดย
palintorns