พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.torsaengchai@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ

-สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ supplier ตามคำร้องของหน่วยงานบริษัท

-วางแผนการทำงานและตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ

-ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ (PO)เพื่อขออนุมัติและประสานระหว่าง supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ประสานงานกับsupplier จนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ

-ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดในการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร

-จัดทำข้อมูล ผู้ขาย,ร้านค้า,ราคาสินค้า,รายการ เพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา

-บริหารจัดการสินค้าให้มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เพื่อไม่ก่อให้เกิดสินค้า None Move

-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การทำงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.torsaengchai@gmail.com

บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ(1985) จำกัด

111/1 หมู่ 3 ถนน ชุมแพ-ภูเขียว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

Ammarin
โพสต์โดย
Ammarin