เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้านการพัฒนา)

เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้านการพัฒนา)

เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้านการพัฒนา)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.torsaengchai@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ

-วางแผน จัดทำเครื่องมือ ติดตาม ประเมินผล ในการพัฒนาบุคลากร ในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

-วางแผนการฝึกอบรมพนักงาน

คุณสมบัติ

-อายุไม่เกิน 30 ปี

-มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.torsaengchai@gmail.com

บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ(1985) จำกัด

111/1 หมู่ 3 ถนน ชุมแพ-ภูเขียว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

Ammarin
โพสต์โดย
Ammarin