IT (Software)

IT (Software)

IT (Software)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.torsaengchai@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ

-ควบคุมดูแล รักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาของ Server,Network และSoftware บริษัท

-จัดทำรายงานหลักที่เกี่ยวกับการขาย การบริหารสินค้า

-จัดทำรายงานที่เป็นลักษณะเฉพาะกิจตามความต้องการของผู้บริหาร

-สอนงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้ Software บริษัท รวมถึง Software อื่นๆที่เกี่ยวข้องในงาน

-พัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ

คุณสมบัติ

-อายุไม่เกิน 35 ปี

-มีประสบการณ์ในงาน IT ด้าน Software อย่างน้อย 3 ปี

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.torsaengchai@gmail.com

บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ(1985) จำกัด

111/1 หมู่ 3 ถนน ชุมแพ-ภูเขียว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

Ammarin
โพสต์โดย
Ammarin