เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล recruitment.tumkratoei@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เลขานุการผู้บริหาร

รับสมัครพนักงาน

1.ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร  3 อัตรา

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุ ไม่เกิน 35 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

มีประสบการณ์ เลขนานุการผู้บริหาร 2 ปี ขึ้นไป

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา และตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร
2. ควบคุม ตรวจสอบ และรับผิดชอบงานเอกสารต่าง ๆ
3. พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย / ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
4. จัดตารางนัดหมาย ตารางประชุมให้กับผู้บริหาร.
5. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. ติดต่อประสานงาน / ติดตามงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สวัสดิการ

เงินเดือน 20,000 – 25,000บาท ขึ้นไป
ประกันสังคม
ทำงาน จ.-ส. (9:00-17:00 น.)
หยุดวันอาทิตย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล recruitment.tumkratoei@gmail.com

บริษัท ตำกระเทยแบรนด์ดิ้ง จำกัด