เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือน)

เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือน)

เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tumkratoei.hr@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือน)

บริษัท ตำกระเทย แบรนดิ้ง จำกัด

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(เงินเดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง  อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point
4. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล งานสวัสดิการ และงานค่าจ้างเงินเดือน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
5. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี
6. มีความละเอียดรอบคอบ และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
7. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก (Proactive)
8. มีความรู้เกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองแรงงาน พรบ. แรงงานสัมพันธ์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
– ตรวจสอบข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน จัดทำสถิติ ขาด ลา มาสาย และพนักงานเข้า-ออกในแต่ละเดือน
– ตรวจสอบและคำนวณค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการต่างๆ
– จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานใหม่
– ประสานงานกับพนักงานภายในบริษัทในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tumkratoei.hr@gmail.com

บริษัท ตำกระเทยแบรนด์ดิ้ง จำกัด