เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tumkratoei.hr@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ไทยเกรท เนส กรุ๊ป

เปิดรับสมัคร พนักงาน ดังนี้

พนักงานบัญชี   1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา  ระดับ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี

2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

4.มีความละเอียดรอบคอบและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

5.มีทักษะทางด้านสื่อสารและประสานได้อย่างดี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน

2.ดูแลจัดทำเวลาพนักงานเรื่อง ขาด ลา มา สาย

3.จัดทำเงินเดือนพนักงาน

4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สามารถติดต่อสอบถาม 063-3134360 , 043.-002397

สามารถส่ง resume  email:  [email protected]

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tumkratoei.hr@gmail.com

บริษัท ตำกระเทยแบรนด์ดิ้ง จำกัด