โปรแกรมเมอร์ , Web Developper จำนวน 3 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ , Web Developper จำนวน 3 ตำแหน่ง

โปรแกรมเมอร์ , Web Developper จำนวน 3 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.dkcode@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น: Work from home
  • ตามความสามารถและประสบการณ์ บาท / ปี

Loadingสาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

1.          สามารถวิเคราะห์ระบบการทำงานเพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้

2.          มีความสามารถในการเขียนและออกแบบและพัฒนาเว็บฯ ด้วย

·        PHP, Python, Golang

·        MySQL, MariaDB, MongoDB

·        API with NodeJS, with Golang

·        Javascript/ JQuery

·        JSON, AJAX

·        VueJS/ ReactJS

3.          สามารถใช้งานและออกแบบบันทึกข้อมูลด้วย DCreator Tools (Low Code Platform) มีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

4.          สามารถพัฒนาตนเองตามที่บริษัทจัดอบรมให้ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ด้วยตนเองได้

5.          สามารถทำความเข้าใจในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้านสาธารณสุข และด้านสุขภาพได้

6.          มีความตั้งใจ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ตรงต่อเวลา สามารถแก้ปัญหาได้ดี

7.          ทำงานเป็นทีม สื่อสารได้ดี

เงินเดือน : ตามตกลงร่วมกัน

 

สนใจส่งประวัติมาที่ hr.dkcode@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.dkcode@gmail.com

บริษัท ดีเคโค๊ด จำกัด

พัฒนาซอฟท์แวร์ด้าน Health tech

hrdkcode
โพสต์โดย
hrdkcode