เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Stock Checker)

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Stock Checker)

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า (Stock Checker)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chonlatid.cho@dplusonline.net

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loadingเปิดรับพื้นที่ ภาคใต้ (จ.หลักนครศรีฯ) / ภาคอีสาน (จ.หลักขอนแก่น) / กทม.ปริมณฑล

รายละเอียดงาน

✅ วางแผนการตรวจนับสต๊อก ตรวจนับสินค้าทุกสาขาของบริษัทฯ

✅ จัดทำรายงานตรวจนับสินค้า กระทบยอดสินค้าคงเหลือได้

✅ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

.

คุณสมบัติ

✅ อายุ 22 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป

✅ มีประสบการณ์ด้านการเช็คสต็อกมาก่อน

✅ สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (มีค่าเดินทาง/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พักให้)

✅ ใช้โปรแกรม Ms Excel / Ms word ได้

✅ ขับรถยนต์ได้+มีใบขับขี่

.

📌 สำนักงานใหญ่ อยู่ตรงข้ามเซนทรัลพระราม 3  วัน/เวลาทำงาน  จันทร์-ศุกร์ และเสาร์สิ้นเดือน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chonlatid.cho@dplusonline.net

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
hr dplus
โพสต์โดย
hr dplus