ตำแหน่งงานของบริษัทดีพร้อมวิทยาจำกัด

ตำแหน่งงานของบริษัทดีพร้อมวิทยาจำกัด

ตำแหน่งงานของบริษัทดีพร้อมวิทยาจำกัด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jknowledgehr@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000-20000+++ บาท / เดือน

Loading

ตำแหน่งงานของบริษัทดีพร้อมวิทยาจำกัด

💚ตำแหน่ง พนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000++ บาท หรือเงินเดือนตามที่ตกลงตามความสามารถ

คุณสมบัติ :

มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานหรือทำบัญชีกับบริษัทผู้สอบบัญชี

หรือมีประสบการณ์ทำบัญชีรายจ่าย (Account Payable) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ทำงาน : เวลา 09.00 – 17.00 น. หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน (มีความยืดหยุ่นทางเวลาสูง สามารถทำงานนอกเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้ มีเบี้ยเลี้ยงวันหยุดให้)

 

สมัครที่ : https://forms.gle/L2GhMYXZ59uvJf5b7

ลักษณะงาน :

1. บริหารจัดการงานด้านบัญชีภายในบริษัททั้งหมด

2.รวบรวมรายรับ-รายจ่าย และบันทึกบัญชีรายวันได้

3.จัดทำระบบบัญชีภายใน รายวัน รายเดือน และสรุปรายปี

4.มีความรู้ ความเข้าในด้านการทำบัญชีนิติบุคคลเป็นอย่างดี

5.มีประสบการณ์ฝึกงานหรือทำบัญชี กับบริษัทผู้สอบบัญชี 1-2 ปี

6.มีประสบการณ์ทำบัญชีรายจ่าย (Account Payable)

7.หากมีประสบการณ์ทำบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจหรือสินค้าออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1.วุฒิ ปวส. / ป. ตรี สาขาบัญชี ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดสถาบัน

2.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับจากวันสมัคร)

3.มี Growth mindset พร้อมพัฒนางานและสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

4.ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว

5.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

💚ตำแหน่ง Sale Event Admin (Social Media) จำนวน 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น (4,000++) ไม่มีเพดานค่าคอมมิชชั่น ขึ้นอยู่กับความสามารถ

(มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นเด็กจบใหม่ที่มีความมั่นใจในศักยภาพของตน หรือมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน)

สมัครที่ :   https://forms.gle/aXphXjm279o9Jt9D7

ทำงาน      :   เวลา 08.30-18.00 น. หรือ 14.00-23.30 น. หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (มีความยืดหยุ่นทางเวลาสูง สามารถทำงานนอกเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้ มีเบี้ยเลี้ยงวันหยุดให้)

ลักษณะงาน :

1.      พิธีกร ทั้งด้านวิชาการและนันทนาการ

2.      โทร ตอบแชทและคอมเม้นปิดการขายลูกค้าให้ได้

3.      บริหารงานด้านการตลาดและการขาย ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงนำเสนอขายสินค้าและบริการ

4.      สร้าง/วางแผน และจัดกิจกรรม/งานประชาสัมพันธ์องค์กร โฆษณาสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กรทั้งออนไลน์ และออฟไลน์(เดินทางค้างคืนที่ต่างจังหวัด)

5.      รวบรวมและส่งรายงานการขาย

6.      อัพเดทข้อมูลข่าวสารในสื่อขององค์กร ( Facebook , IG, TikTok และอื่น ๆ ) แบบเรียลไทม์

7.      ดูแลเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มาเข้าค่ายวิชาการที่สถาบันวิชาการ J Knowledge

 

คุณสมบัติ

1.      *****Mind Set ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา แก้ปัญหาได้ดี คิดบวก (ข้อนี้สำคัญที่สุด)

2.      วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย

3.      หากมีความสามารถในการจัดรายการไลฟ์สดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.      สามารถวางแผนและมีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

5.      ตรงต่อเวลา มุ่งมั่น มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

6.      มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

7.      หากขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.      สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้

9.      สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้

10.  มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาสูง

💚ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (HR) จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 20,000 บาท ++  (มีประสบการณ์การทำงาน HR อย่างน้อย 2 ปี ) หรือเงินเดือนตามที่ตกลงตามความสามารถ

ทำงาน      :   เวลา 09.00-17.00 น. หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน (มีความยืดหยุ่นทางเวลาสูง สามารถทำงานนอกเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้ มีเบี้ยเลี้ยงวันหยุดให้)

สมัครที่ : https://forms.gle/vQgZfSM4q5UsQdcz6

ลักษณะงาน :

8.      สรรหาและคัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพให้องค์กรรุ่นใหม่

9.      พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

10.  จัดการการประชุมและบันทึกผลการประชุม

11.  วางแผนภาระงานของบุคลากรในองค์กร

12.  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา

13.  เข้าใจระบบการรับเข้า บริบทของการศึกษาปัจจุบัน

14.  พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตน

15.  สามารถทำงานกับองค์กรรุ่นใหม่ เจนเนอเรชั่น Y (อายุ 23 – 39 ปี) และเจนเนอเรชั่น Z (อายุ 10 – 22 ปี) ได้เป็นอย่างดี

16.  อัพเดทข้อมูลข่าวสารในสื่อขององค์กร ( Facebook , IG, TikTok และอื่น ๆ) แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติ

11.  *****Mind Set ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา แก้ปัญหาได้ดี คิดบวก (ข้อนี้สำคัญที่สุด)

12.  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย

13.  สามารถวางแผนและมีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

14.  ตรงต่อเวลา มุ่งมั่น มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

15.  มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

16.  หากขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17.  สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้

18.  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้

19.  มีความยืดหยุ่นทางเวลาสูง

💚ตำแหน่ง Sale Admin Content จำนวน 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น (4,000++) ไม่มีเพดานค่าคอมมิชชั่น ขึ้นอยู่กับความสามารถ

(มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นเด็กจบใหม่ที่มีความมั่นใจในศักยภาพของตน หรือมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน)

สมัครที่ : https://forms.gle/xkTHqMuSF4y74EX38

ทำงาน      :   เวลา 08.30-18.00 น. หรือ 14.00-23.30 น. หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (มีความยืดหยุ่นทางเวลาสูง สามารถทำงานนอกเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้ มีเบี้ยเลี้ยงวันหยุดให้)

ลักษณะงาน :

17.  โทร ตอบแชทและคอมเม้นปิดการขายลูกค้าให้ได้

18.  วางแผน ผลิตสื่อ และพัฒนา content เพื่อใช้ใน Social Media Marketing ทุกแพลตฟอร์ม ( FaceBook , IG, Tiktok, YouTube, Line และอื่น ๆ ) ได้

19.  รวบรวมและส่งรายงานการขาย

20.  ผลิตสื่อเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียน/ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งในรูปแบบของการออกแบบรูปภาพ และวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Photoshop/Canva/ Illustrator /Adobe Premier Pro หรืออื่น ๆ ตามความถนัด

21.  ทำความเข้าใจและตามเทรนใหม่ ๆ Social Media เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

22.  อัพเดทข้อมูลข่าวสารในสื่อขององค์กร ( Facebook , IG, TikTok และอื่น ๆ ) แบบเรียลไทม์

23.  ดูแลเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มาเข้าค่ายวิชาการที่สถาบันวิชาการ J Knowledge

คุณสมบัติ

20.  *****Mind Set ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา แก้ปัญหาได้ดี คิดบวก (ข้อนี้สำคัญที่สุด)

21.  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย

22.  หากมีความสามารถในการจัดรายการไลฟ์สดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23.  สามารถวางแผนและมีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

24.  ตรงต่อเวลา มุ่งมั่น มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

25.  มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

26.  หากขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27.  สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้

28.  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้

มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาสูง

💚ตำแหน่ง Content Marketing (สอบราชการ J ก.พ. TUTOR ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 20,000 บาท ++ หรือเงินเดือนตามที่ตกลงตามความสามารถ

(มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นเด็กจบใหม่ที่มีความมั่นใจในศักยภาพของตน หรือมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน)

ทำงาน      :   เวลา 09.00-17.00 น. หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน (มีความยืดหยุ่นทางเวลาสูง สามารถทำงานนอกเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้ มีเบี้ยเลี้ยงวันหยุดให้)

สมัครที่ : https://forms.gle/7bjiKubEN9buneDCA

ลักษณะงาน :

24.  วางแผน ผลิตสื่อ และพัฒนา content เพื่อใช้ใน Social Media Marketing ทุกแพลตฟอร์ม ( FaceBook , IG, Tiktok, YouTube, Line และอื่น ๆ ) เกี่ยวกับการสอบ ก.พ. ท้องถิ่น และข้าราชการส่วนอื่น ๆ ของ J ก.พ. TUTOR

25.  ทำความเข้าใจและตามเทรนใหม่ ๆ Social Media เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ (การสอบกพ ท้องถิ่น และข้าราชการส่วนอื่น ๆ )

26.  ออกแบบภาพ Graphic Design ได้ตรงและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

27.  มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจในการจัดวางองค์ประกอบ Mood & Tone มีเซ้นส์เรื่องการใช้สี และอื่น ๆ

28.  มีพื้นฐานเรื่องการถ่ายรูปและวิดีโอเบื้องต้น

29.  สามารถสร้างสรรค์คอนเท้นต์ที่น่าสนใจและมีทักษะในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

30.  อัพเดทข้อมูลข่าวสารในสื่อขององค์กร ( Facebook , IG, TikTok และอื่น ๆ) แบบเรียลไทม์

31.  บริหารงานด้านการตลาดและการขาย ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงนำเสนอขายสินค้าและบริการ

32.  สร้าง/วางแผน และจัดกิจกรรม/งานประชาสัมพันธ์องค์กร โฆษณาสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กรทั้งออนไลน์ และออฟไลน์(เดินทางค้างคืนที่ต่างจังหวัด)

33.  อัพเดทข้อมูลข่าวสารในสื่อขององค์กร ( Facebook , IG, Tiktok และอื่น ๆ) แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติ

29.  *****Mind Set ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา แก้ปัญหาได้ดี คิดบวก (ข้อนี้สำคัญที่สุด)

30.  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ทุกมหาวิทยาลัย

31.  หากมีความสามารถในการจัดรายการไลฟ์สดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

32.  สามารถวางแผนและมีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

33.  ตรงต่อเวลา มุ่งมั่น มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

34.  มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

35.  หากขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

36.  สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้

37.  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้

 

สวัสดิการ :

·      เที่ยวรายปีทั้งในและต่างประเทศ

·      โบนัสรายโปรเจค

·      โบนัสรายปี

·      ปาร์ตี้ทุก Event

·      ประกันสุขภาพ

·      ประกันสังคม

·      เบี้ยเลี้ยงวันหยุด

·      มีขนมกินทั้งวัน

 

สถานที่ทำงาน ตึก J Knowledge ติดรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งโคลัมโบ หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแอดไลน์ที่ 063-6357177 (หนุงหนิง)

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jknowledgehr@gmail.com

บริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด

328 หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

C-ning
โพสต์โดย
C-ning