เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rattana.se@simat.co.th

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • 13,000 ขึ้นไป บาท / เดือนคุณสมบัติ

 • ปวส-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการนับStok คลังสินค้า
 • มีความรู้ด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • แก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม
 • รอบคอบ/ขยัน/ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  ลักษณะงาน
 • ตรวจรับ และแยกประเภทอุปกรณ์เข้าจัดเก็บในคลังสินค้า
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับเจ้าหน้่าที่ติดตั้ง
 • ตรวจเช็คและนับจำนวนอุปกรณ์ รวมถึงสรุปรายงานประจำเดือน
 • จัดหาใบเสนอราคาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดฟอร์ม
 • การจัดเลี้ยงปีใหม่
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัท)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rattana.se@simat.co.th

บริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น จำกัด สาขาขอนแก่น

251/7-8 อาคารบุญนาค-มะลิ-เวียงเพิ่ม ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง

orange-som
โพสต์โดย
Orange Som