เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

รายละเอียดการสมัครงาน .

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • 12,000 ขึ้นไป + Commission บาท / เดือน

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

เงินเดือน 

12,000 ขึ้นไป + Commission

คุณสมบัติ

 • ปวส-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การตลาด,การจัดการ,สารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการขายและบริการ
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
 • ปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

ลักษณะงาน

 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • รับชำระค่าบริการ รับเรื่องร้องเรียนงานซ่อมและงานบริการด้านอื่นๆ
 • โทรติดตามแจ้งรอบบิลลูกค้าที่ครบกำหนด overdue
 • จัดเก็บเอกสารลูกค้าและบิลรับชำระของลูกค้าในทุกรอบเดือน
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดฟอร์ม
 • การจัดเลี้ยงปีใหม่
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าน้ำมันรถ

รายละเอียดการสมัครงาน .

บริษัท ดิจิตอลเคเบิล คอมมูนิเคชั่น จำกัด สาขาขอนแก่น

251/7-8 อาคารบุญนาค ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

orange-som
โพสต์โดย
Orange Som