หัวหน้างานไอที (IT Supervisor)

หัวหน้างานไอที (IT Supervisor)

หัวหน้างานไอที (IT Supervisor)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 1dsse.center@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

โปรแกรมเมอร์

หัวหน้างานไอที (IT Supervisor)

 

รายละเอียดงาน

1.ควบคุม ดูแล จัดการระบบ จัดการ Project Development และการบริหารทีมงาน

2.ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

4.ติดตามและมอนิเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์

5.พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพผ่าน Tools องค์กรได้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1.มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

2.การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้ทางด้าน Software, Development,Project Management, PHP, SQL, JSON, jQuery, VueJS, MySQL, Bootstrap

4.สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านสุขภาพได้

5.มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา ตั้งใจ ขยันทำงาน สามารถแก้ปัญหาได้ดี มีความริเริ่มสร้างสรรค์

6.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 

 

เงินเดือน

ตามโครงสร้างองค์กร

 

จำนวน 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 1dsse.center@gmail.com

บริษัท ดาต้าไซเอนซ์เซอร์วิส จำกัด

699 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

DSSE CENTER
โพสต์โดย
DSSE CENTER