โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 1dsse.center@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

โปรแกรมเมอร์

บริษัท ดาต้าไซเอนซ์เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบบริหารจัดการสารสนเทศในโรงพยาบาล (HIS) ที่มีคุณภาพ มีความเสถียรของระบบ และมีความปลอดภัยของข้อมูล เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบโรงพยาบาล และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

1. ตำแหน่ง เว็บโปรแกรมเมอร์ 3 ตำแหน่ง
รายละเอียดของงาน

·  พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วย PHP , Yii Framework , MariaDB ,MySQL และมีการเขียนสคริปท์ JS, AJAX, VueJS และ jQuery ผ่าน Tools ที่กำหนดให้

·  โมบายแอพพลิเคชั่น ด้วย Flutter , React

·  เว็บแอพพลิเคชั่นด้านสาธารสุข และสุขภาพ

ความสามารถที่จำเป็นต่อการทำงาน

·  CSS

·  HTML

·  JS(Java Script)

·  JSON

·  MySQL , MariaDB

·  PHP

·  VueJS

·  Python

·  SQL

·  jQuery

·  AJAX

 

คุณสมบัติ
1. มีความตั้งใจ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ตรงต่อเวลา สามารถแก้ปัญหาได้ดี
2. อายุ 20-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 

สนใจสมัครงานส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานมาที่

Mail: 1dsse.center@gmail.com

Tel.0910647742

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 1dsse.center@gmail.com

บริษัท ดาต้าไซเอนซ์เซอร์วิส จำกัด

699 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

DSSE CENTER
โพสต์โดย
DSSE CENTER