เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล whyworry130201@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1. ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
4. สามารถปฎิบัติงานได้ด้วยตัวเอง
5. มีความขยัน รักความก้าวหน้า กระตือรือร้นในการเรียนรู้ สื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้งที่บริษัทมอบหมาย
7. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที
8. หากมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการประกอบงาน และเชื่อมโลหะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. หากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล whyworry130201@gmail.com

บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

DMI
โพสต์โดย
DMI