ผู้ช่วยธุรการฝ่ายผลิต

ผู้ช่วยธุรการฝ่ายผลิต

ผู้ช่วยธุรการฝ่ายผลิต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล supereggs56@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นคุณสมบัติ

1.เพศ หญิง  อายุ  30 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี

4.มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น

5.มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

6.มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตว์  สุจริต  ขยัน  อดทน

7.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

8.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการทำงาน

9.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

10.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล supereggs56@gmail.com

บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด

78 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

Super Eggs SE
โพสต์โดย
Super Eggs SE