เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ( ด่วน )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ( ด่วน )

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ( ด่วน )

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว

Loading

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ( ด่วน )

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 30 -40  ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2-3 ปี ขึ้นไป
4. ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน บัญชีภาษีอากร และนำส่งภาษีได้
5. สามารถจัดทำรายงานภาษี ภงด.3, ภงด.53 และ ภพ.30
6. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถใช้โปรแกรม  myAccount ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ตรวจสอบการทำจ่ายเงินเดือนพนักงานรายวัน และ ประกันสังคมพนักงาน
9.ติดตามใบกำกับภาษีและจัดทำรายงานภาษีซื้อ
10.ตรวจสอบเอกสาร การจ่ายเงินเกษตรกร
11.บันทึก และ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รายการเดินบัญชี (Statement)
12.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด

78 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

Super Eggs SE
โพสต์โดย
Super Eggs SE