เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล (HR)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล (HR)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล (HR)

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้วคุณสมบัติ

อายุ (ปี)  35-45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :  1 ปีขึ้นไป

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะงาน :- จำทำเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น คีย์ประวัติ สัญญาจ้าง เป็นต้น

– สรรหาพนักงานระดับปฏิบัติงานจนถึงระดับหัวหน้างาน

-จัดทำเอกสารใบประเมินผ่านทดลองงาน

-ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงาน/ใบลา/ทำเงินเดือน/ค่าจ้าง

-ควบคุมระเบียบวินัยพนักงาน  ตามที่ระเบียบบริษัทกำหนด

-มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน  แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด

78 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

Super Eggs SE
โพสต์โดย
Super Eggs SE