เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล (HR) มีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล (HR) มีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบุคคล (HR) มีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrse7878@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี

Loading1. สรรหาคัดเลือกพนักงาน ให้ทันตามใบอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน

2. จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทำคู่มือการอบรม ถ่ายรูปพนักงานเข้าระบบ

3. งานด้านกฏหมายแรงงาน และ แรงงานสัมพันธ์

4. งานด้านกฏระเบียบข้อบังคับพนักงาน

5. ตรวจสอบการบันทึกเวลา จัดทำค่าจ้างเงินเดือน โอที โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI และ Excel  บันทึกใบลา สถิติการมาทำงาน ขาดลา มาสาย

6. งานประกันสังคม แจ้งเข้า – แจ้งออก  / สวัสดิการพนักงาน

7 . ประชุม ร่วมกันกับฝ่ายผลิต  เพื่อชี้แจง ให้พนักงานทราบกฏระเบียบ GMP & HACCP

8. ดำเนินการ อบรมภายใน และ ภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงานในบริษัทฯ ตามตำแหน่งงาน

9.  จัดตารางกะทำงาน รปภ.

10. เอกสารกฏระเบียบ สวัสดิการพนักงาน

11.  จัดทำดำเนินการเอกสารดับเพลิงประจำปี

12. จัดทำและ ดำเนินการเอกสารตรวจสุขภาพประจำปี

13. จัดเก็บ สต็อกชุดยูนิฟอร์ม เบิก-จ่าย  เพื่อทำหัก

14. เอกสารการบันทึกเวลา ใบบันทึกเวลาประจำวันตามรอบเงินเดือน

15. เอกสารคณะกรรมการสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

16. เอกสารอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

17. เอกสาร KPI. และ  จัดเก็บ job description ของพนักงานแต่ละหน่วยงาน

18. ตรวจสอบเอกสาร หักเงิน กยศ.ของพนักงาน

19. เอกสาร document control ระบบ GMP. HACCP ตามข้อกำหนดของลูกค้า

20. .จัดทำกิจกรรมต่างๆ ติดต่อ  ประสานงานจัดเตรียมสถานที่ ขออนุญาตเทศบาล และ ผู้เกียวข้อง เพื่อดำเนินกิจกรรมงานนันทนาการ และ อื่นๆ

21. พิมพ์ประกาศ ตามกฏระเบียบข้อบังคับ บทลงโทษ ระเบียบวินัยต่างๆ

22. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrse7878@gmail.com

บริษัท ซุปเปอร์ เอ้กซ์ จำกัด

78 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

Super Eggs SE
โพสต์โดย
Super Eggs SE