เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ด่วน)

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว

ช่างซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า และ งานกล้องวงจรปิด

รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย และสามารถทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
การศึกษา : ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ :
1. จบสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายได้
4. มีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น
5. มีความรู้ความสามารถด้านโยธา ก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการพื้นฐาน: 1.ประกันสังคม 2.ประกันอุบัติเหตุ 2.โบนัสประจำปี 3.สังสรรค์ประจำปี

บริษัท ซี ที จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

334 หมู่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

CTG_OFFICE
โพสต์โดย
CTG_OFFICE