เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ctg.engineering@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

ช่างซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า และ งานกล้องวงจรปิด

การศึกษา : ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 35 ปี

รายละเอียดงาน :

1. วางแผนการจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน

2. ติดต่อ เจรจา ต่อรอง สั่งซื้อสินค้ากับทาง Supplier

3. ประสานงานจัดซื้อให้ทันตามกำหนดเวลา

4. ออกใบสั่งซื้อ, ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าและบริการ จาก Supplier

5. จัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้า ประจำเดือน

คุณสมบัติอื่นๆ :

1. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และประสานงานที่ดี

2. อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ในงานที่ได้รับมอบหมาย

3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

4. มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อ จัดหา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ:  ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ โบนัสประจำปี สังสรรค์ประจำปี
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ctg.engineering@hotmail.com

บริษัท ซี ที จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

334 หมู่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

CTG_OFFICE
โพสต์โดย
CTG_OFFICE