ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bew_251131@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

1.เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ทางด้านการดูแลแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Call center มาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะการประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดี
5.มีทักษะทางการใช้ Computer เป็นอย่างดี และมีทักษะการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรมต่าง เช่น Microsoft power point,Excel เป็นต้น
6.มีทักษะการแก้ปัญหา และรับฟังปัญาหาต่างๆจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี
7.มีความสุขุม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bew_251131@hotmail.com

บริษัท ซีเอแอล ลิสซิ่ง จำกัด
CAL LEASING
โพสต์โดย
CAL LEASING