1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์ 1 ตำแหน่ง (ช/ญ)2. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ)3. พนักงานขนส่ง 2 ตำแหน่ง (ช)4. พนักงานคลังสินค้า 3 ตำแหน่ง (ช)5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ฟอร์คลิฟท์) 1 ตำแหน่ง (ช) 6. เจ้าหน้าที่ OSR โครงการ 1 ตำแน่ง (ช)

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์ 1 ตำแหน่ง (ช/ญ)2. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ)3. พนักงานขนส่ง 2 ตำแหน่ง (ช)4. พนักงานคลังสินค้า 3 ตำแหน่ง (ช)5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ฟอร์คลิฟท์) 1 ตำแหน่ง (ช) 6. เจ้าหน้าที่ OSR โครงการ 1 ตำแน่ง (ช)

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์ 1 ตำแหน่ง (ช/ญ)2. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ)3. พนักงานขนส่ง 2 ตำแหน่ง (ช)4. พนักงานคลังสินค้า 3 ตำแหน่ง (ช)5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ฟอร์คลิฟท์) 1 ตำแหน่ง (ช) 6. เจ้าหน้าที่ OSR โครงการ 1 ตำแน่ง (ช)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์ 1 ตำแหน่ง (ช/ญ)2. เจ้าหน้าที่ Admin Online 1 ตำแหน่ง (ญ)3. พนักงานขนส่ง 2 ตำแหน่ง (ช)4. พนักงานคลังสินค้า 3 ตำแหน่ง (ช)5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ฟอร์คลิฟท์) 1 ตำแหน่ง (ช) 6. เจ้าหน้าที่ OSR โครงการ 1 ตำแน่ง (ช)

1. ผ่านโปรมีปรับค่าจ้างตามความสามารถและโครงสร้างบริษัทฯ

2. มีค่า Incentive ตามตำแหน่งงาน

3. มีประกันสังคม

4. สวัสดิการวันเกิด

5. เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

บริษัท ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท น้ำพองพัฒน์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

scgmaxhome
โพสต์โดย
scgmaxhome