ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมายและนิติกรรม (ด่วน!!)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมายและนิติกรรม (ด่วน!!)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมายและนิติกรรม (ด่วน!!)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tewa@cho.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 25,000++ หรือตามประสบการณ์ บาท / เดือน

Loading

ูผู้จัดการแผนกบัญชี

1. เพศ ชาย/หญิง

2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีความรู้ทางการร่างสัญญาและวิเคราะห์สัญญา

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ และขับขี่รถยนต์ได้

6. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ตั้งสำนักงานใหญ่

7. มีความชำนาญด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8. มีความรู้ด้านกฎหมายแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

9. สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี

10. มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร

11. มีความรู้ความสามารถด้านกฏหมายบริษัทมหาชนจำกัด

12. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tewa@cho.co.th

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

265 หมู่ 4 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

hr-cho
โพสต์โดย
HR Cho