ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการสมัครงาน cho.co.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ูผู้จัดการแผนกบัญชี

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง

2.อายุ 30 ปีขึ้นไป

3.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการด้านการออกแบบๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.มีความสามารถในด้านการวางแผนและบริหารทีมงาน

6.มีทักษะการเป็นผู้นำที่ดี,มีบุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี

7.มีความรู้ในการใช้ Program การออกแบบได้ดี CAD 3D  และCAM

8.มีความรู้และเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO 9001

9.มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและฝึกอบรมในการเป็น Audit ตรวจสอบระบบคุณภาพ

 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม

2.ชุดยูนิฟอร์ม

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ

5.สหกรณ์ออมทรัพย์

6.ของขวัญเยี่ยมคลอดบุตร

7.ลาพักผ่อนประจำปี

8.ประกันชีวิตกลุ่ม

รายละเอียดการสมัครงาน cho.co.th.

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

265 หมู่ 4 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

hr-cho
โพสต์โดย
HR Cho