หัวหน้าควบคุมงาน 2 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 2 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com


พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีภูมิทัศน์/เกษตร)

2. อายุระหว่าง 27- 45 ปี เพศชาย

3. มีประสบการ์ณงานดูแลสวน ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 1-2 ปี

4. มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. วุฒิการศึกษา

4. หนังสือรับรองการทำงาน

ลักษณะงาน

ควบคุมคุณภาพปฏิบัติงานตามไซด์งาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดูแลภูมิทัศน์งานขยายพันธุ์ต้นไม้ จัดสวน ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ

1.ยูนิฟอร์ม

2.ประกันสังคม

3.เบี้ยขยัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณตรีทิพย์นภา 086-8520140 /043-470170 (เวลา 08.30-16.30)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM