หัวหน้าควบคุมงาน 2 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 2 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com


พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีภูมิทัศน์/เกษตร)

2. อายุระหว่าง 27-45 ปี เพศชาย

3. มีประสบการณ์งานดูแลสวน,ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 1-2 ปี

4. มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. วุฒิการศึกษา

4. หนังสือรับรองการทำงาน

ลักษณะงาน

ควบคุมคุณภาพปฎิบัติงานตามไซค์งาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดูแลภูมิทัศน์งานขยายพันธุ์ ต้นไม้ จัดสวน ควาบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

ติดต่อสอบถาม

คุณตรีทิพย์นภา 086-8520140/043-470170 (เวลา 08.30-16.30 น.)

E-mail : [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM