พนักงานดูแลสวน 14 อัตรา

พนักงานดูแลสวน 14 อัตรา

พนักงานดูแลสวน 14 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com


พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

2. อายุระหว่าง 18-55 ปี

3. เพศ ชาย/หญิง

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 2 แผ่น

ลักษณะงาน ดูแลต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ในสวน เข้าปฏิบัติงานเวลา 07.30-16.30 น.

สวัสดิการ  มีประกันสังคม  และยูนิฟอร์ม 2 ชุด

สถานที่ทำงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ภายในศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง

ติดต่อสมัครงาน

คุณภาคิน  082-2032701

คุณเต๋า  086-520140

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM