พนักงานดูแลสวน 14 อัตรา

พนักงานดูแลสวน 14 อัตรา

พนักงานดูแลสวน 14 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com


พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

2. อายุระหว่าง 18-55 ปี

3. เพศ ชาย/หญิง

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 2 แผ่น

ลักษณะงาน

ดูแลต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ เข้าปฏิบัติงาน เวลา 07.30-16.30 น.

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. ยูนิฟอร์ม

3.เบี้ยขยัน

4.OT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณภาคิน 082-2032701

คุณตรีทิพย์นภา 086-8520140

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM