หัวหน้าควบคุมงานภูมิทัศน์ 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงานภูมิทัศน์ 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงานภูมิทัศน์ 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • สมุทรปราการ
  • 18,000++ บาท / เดือน

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์/เกษตร)

2. อายุระหว่าง 28-50 ปี เพศชาย

3. มีประสบการณ์งานดูแลสวน ภูมิทัศน์  และ สิ่งแวดล้อม

4. มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนายัครประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.หนังสื่อรับรองการทำงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM