พนักงานดูแลสวน หลายอัตรา

พนักงานดูแลสวน หลายอัตรา

พนักงานดูแลสวน หลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ปทุมธานี
  • 353 บาท / วัน

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

2. อยู่ระหว่างอายุ 18-55 ปี

3. เพศ ชาย-หญิง

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 2 แผ่น

ลักษณะงาน ดุแลต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ในสวน เข้าปฏิบัติงานเวลา 07.30-16.30 น.

สวัสดิการ 

1. ประกันสังคม

2. ยูนิฟอร์ม 2 ชุด

3. เบี้ยขยัน

ติดต่อสอบถาม คุณแก๊ก 099-8456416/043-470170

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM