คนสวน จำนวน 6 คน

คนสวน จำนวน 6 คน

คนสวน จำนวน 6 คน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com


พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. อายุตั้งแต่ 18-51 ปี

2. เพศ ชาย หรือ หญิง

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1 สำเนาบัตรประชาชน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

ลักษณะงาน

ดุูแลต้นไม้ ตัดหญ้า เข้าปฎิบัติงาน 07.30-16.30 น.

สวัสดิการ ยูนิฟอร์ม 2 ชุด และอุปกรณ์ในการทำงาน

สถานที่ทำงาน ท่าอากาศยานสนามบินขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM