หัวหน้าควบคุมงาน 2 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 2 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com


พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีภูมิทัศน์/เกษตร)

2. อายุระหว่าง 27-45 ปี เพศชาย

3. มีประสบการณ์งานดูดูแลสวน,ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 1-2 ปี

4. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน

ควบคุมคุณภาพปฏิบัติงานตามไซด์งาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดูแลภูมิทัศน์งานขยายพันธุ์ต้นไม้ จัดสวน ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาาทะเบียนบ้าน

3. วุฒิการศึกษา

4. หนังสือรับรองการทำงาน

สถานที่ทำงาน

1. สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พุทธมณฑล สาย 7 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม)

2. สถาบันจักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อสมัครงาน คุณตรีทิพย์นภา (หัวหน้าฝ่ายบุคคล) 086-8520140 / 043-470170 (ช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM