หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศย์/เกษตร)

2. อายุระหว่าง 28-50 ปี

3. มีประสบการณ์งานดูแลสวน-ภูมิทัศน์

4. มีภาวะผู้นำ มนุษสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. วุฒิการศึกษา

4. หนังสือรับรองการทำงานที่ผ่านมา

ลักษณะงาน

ควบคุมคุณภาพปฏิบัติงานตามไซด์งาน ให้เป้นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดูแลภูมิทัศน์งานขยายนพันธ์ุต้นไม้ จัดสวน  ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ทำงาน 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัด สมุทรปราการ

ติดต่อสอบถาม

คุณตรีทิพย์นภา  086-8520140/043-470170

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rachane.official@gmail.com

บริษัท ชอุ่ม 2021 จำกัด

เลขที่ 998/6-7 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

CHA UM
โพสต์โดย
CHA UM